บริษัท เอ็น. เอ. ดี. โคลด์สตอเรจ จำกัด.   

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่

 

18 พฤษภาคม 2544

ทุนจดทะเบียน

 

55,000,000 บาท

ประเภทธุรกิจ

 

กิจการห้องเย็นรับฝาก

ใบอนุญาตประกอบกิจการห้องเย็นเลขที่

 

( ก ) 14/2544

ได้รับการรับรอง

 

การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000

ปัจจุบันบริษัทกำลังเข้าสู่ระบบ GMP/HACCP

ความคุ้มครอง

 

มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองลูกค้า สินค้า ตลอดจนทรัพย์สินของท่าน

ความจุ

 

8,000 ตัน ( มีทั้งหมด 7 ห้องเก็บ )

ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด

 

กว่า 100 คน

พิมพ์อีเมล